Ny bogudgivelse: Udkommer den 5. februar 2016. Bestil bogen her

Forfattere: Aase Beyer Clausen og Hans Walmar, Aarup

Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918

20160127 reklame billed forBogen bygger især på 450 breve, som Christian A. Clausen, Svanstrup ved Bredebro, og andre medlemmer af hans familie m.fl. skrev til hinanden i løbet af ”den store krig”.

I bogen kan man læse om Christians, brødrenes og svogrenes ufrivillige deltagelse i denne krig. Men vi har ikke kun fokuseret på det. Vi har også set på situationen derhjemme, hvor kvinderne, de store børn, karle og krigsfanger måtte klare opgaven med at sikre fødevareforsyningen og gårdenes overlevelse, og i denne familie drejede det sig ud over Svanstrup især også om Svanstrupholm i Bredebro, Aasgård i Skast og Sdr. Sejerslev-gården, der lå i Emmerlev sogn, og som i dag er en kendt museumsgård på frilandsmuseet i Brede nord for København.

Overalt i Sønderjylland gjorde knapheden sig hurtigt gældende, og på disse gårde måtte man som på alle andre gårde tåle tvangsaflevering. Samtidig blev gårdene pga. den sparsomme bemanding og mangel på gødning forsømt, så udbyttet blev mindre og mindre. Men familierne tog handsken op, og via hårdt arbejde fra kvinderne og deres hjælpere samt godt sammenhold lykkedes det at klare sig igennem. 

I 1916 og 1917 måtte man tåle en meget dårlig høst både her i Sønderjylland og i Tyskland i øvrigt, og mange forfattere mener, at dette forhold svækkede Tyskland i krigen. Mange af vore kilder, de 450 breve, peger i samme retning.

Soldaterne ude ved fronterne fik hurtigt sulten at mærke, men Christians hustru, Agathe Clausen, sendte mange pakker af sted til manden, til andre i familien og til tidligere medarbejdere.

Der var i høj grad fokus på familiernes og deres bedrifters overlevelse – også ude ved fronterne, og Christian og broderen Mikkel sendte mange beskeder hjem om gårdenes pasning i de næsten daglige breve til dem derhjemme.

Hovedpunkter er bl.a.:
Christians vagtopgaver ved Kielerkanalen og ved Østersøen, ophold i skyttegraven på østfronten, russernes hvide flag og mødet med dem samt Christians deltagelse i landbrugsarbejde derovre østpå, i det nuværende Litauen.  To brødre deltog i krigen på vestfronten, og en af dem kom i fangelejr, og en anden blev alvorligt såret. En tredje bror var vagtmand på det rolige Sild – men kom galt af sted alligevel.

Efter hovedafsnittet kommer der kapitler om de fire gårde, om personerne og om tiden efter krigen, hvor genopbygningen stod for døren. Desuden er der beretninger om, hvordan de sårede klarede sig.